start offers galleries contact
Newsletter Newsletter

                       Lublin, miastem przyjaznymdla wszystk>>ich jego mieszkańców"/Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych

  

Kampania MIASTO RODZICÓW jest inicjatywą Fundacji Aktywni Rodzice, która ma na celu poprawę jakości życia rodziców z małymi dziećmi w mieście. Zależy nam, aby Lublin za wzorem Krakowa, Bydgoszczy czy Sztokholmu stał się miejscem przyjaznym rodzicom z małymi dziećmi.
 
Do współpracy chcemy zaprosić władze Lublina, lokalne media, rodziców, organizacje pozarządowe, urzędy, przedsiębiorstwa i wszystkich, którzy chcieliby przyczynić się do poprawy jakości życia rodziców z małymi dziećmi w Lublinie.

           
Pytam

 • Czy  Lublin jest miastem przyjaznym rodzicom z małymi dziećmi?
 •  Czy mieszkanka Lublina, której rodzi się dziecko nie jest skazana na wykluczenie społeczne?
 • Z ilu wydarzeń kulturalnych muszą zrezygnować rodzice posiadający małe dzieci?
 • Z jakimi trudnościami zmaga sie matka czy ojciec z małym dzieckiem załatwiając sprawę w urzędzie, poruszając sie środkami komunikacji miejskiej czy z wózkiem po nieodśnieżonych chodnikach?
 • W jakim wieku dziecko po raz pierwszy styka sie z wysoką kulturą i jakie ma możliwości jej doświadczania?
 • Jak w Lublinie spełniane są idee elastycznego zatrudniania kobiet czy urlopów ojcowskich.
 •  Jaki dostęp do informacji na temat możliwości rozwoju swoich dzieci lub swojego własnego mają lubelscy rodzice?
 • Czy w Lublinie istnieją miejsca przyjazne rodzicom z małymi dziećmi.     
 
Cele akcji:
I.Podejmowanie działań prowadzących do zmian w obszarach życia społecznego takich jak:
 
 Obszar przestrzenie publicznej:
 • powstanie miejsc przystosowanych do dyskretnego nakarmienia czy przewinięcia niemowlęcia w marketach czy centrach handlowych, urzędach.
 • utworzenie w urzędach miejsc wydzielonych dla małych dzieci, aby mogły się zająć zabawą, podczas załatwiania spraw przez ich rodziców.
 • przystosowania restauracji i kawiarni dla rodziców z małymi dziećmi, wyposażenie w  kąciki do zabawy dla dzieci, krzesełka do karmienia, toalety z przewijakiem.
  Obszar edukacji, kultury, sztuki i sportu:
 • zapewnienie rodzicom małych dzieci nieskrępowanego udziału w kulturze: seanse kinowe dla mam z niemowlętami, tworzenie w miejscach kultury "kącika rodzica",
 • umożliwienie najmłodszym dzieciom aktywnego doświadczania sztuki
 • powstawanie bezpiecznych i rozwijających kreatywność placów zabaw.
 • możliwość całorocznego korzystania z miejsc kultury i rekreacji na powietrzu oraz placów zabaw.
 • utworzenie centrum informacji kulturalnej dla dzieci
 
Obszar infrastruktury:
 • usuwani barier architektonicznych, aby rodzice z wózkami mogli sprawnie przemieszczać się i bez utrudnień docierać do celu.
 • docieranie do świadomości kierowców samochodów o właściwe parkowanie.
 • utworzenie miejsc parkingowych dla kierowców z małymi dziećmi, szczególnie pod urzędami.
  Obszar transport i turystyki:
 •  troska o bezpieczny transport publiczny dla rodziców z wózkami,

II. Propagowanie dobrych praktyk w mieście rodziców poprzez pokazywanie:
·         miejsc przyjaznych rodzicom i dzieciom,
·         zachowań podnoszących świadomość aktywnego udziału rodziców z dziećmi w życiu społecznym,
·         rozwiązań sprzyjających rodzicom z dziećmi
 
 
Kampania MIASTO RODZICÓW  ma charakter otwarty, rozpoczyna się i nie ma wyraźnie określonego zakończenia. Przecież nigdy nie możemy powiedzieć, że nie da się zrobić więcej. Zależy nam na współpracy i podpisaniu porozumieniu z Urzędem Miasta i lokalnymi mediami o wzajemnym wspieraniu się i wspólnym podejmowaniu działań na rzecz poprawy jakości życia rodziców z małymi dziećmi w Lublinie.
 
 
Fundacja Aktywni Rodzice
 
Copyright © aktywnirodzice.org
Design by celiberion
Do góry