start offers galleries contact
Newsletter Newsletter


 
Cel akcji:
Akcja "Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom" ma na celu przystosowanie przestrzeni publicznych w naszym mieście: urzędów, centrów handlowych, sklepów, kawiarni, restauracji, miejsc kultury (kin, muzeów) dla rodziców posiadających małe dzieci, w taki sposób, aby mogli oni w nieskrępowany sposób być uczestnikami życia społecznego czy kulturalnego wraz z dziećmi. Rezultatem akcji są: przewijaki w toaletach, wydzielone miejsca do karmienia niemowląt, krzesełka do karmienia w restauracjach, miejsca dla wózków, specjalne seanse kinowe, a także wyznaczone godziny zwiedzania dla rodziców w muzeach, bezpieczne kąciki do zabawy dla dzieci podczas załatwiania przez rodziców sprawy w urzędzie czy posiłku w restauracji. Na potrzeby akcji został opracowany regulamin, który określa zasady uczestnictwa oraz przyznawania oznaczeń. Wszystkie przystosowane według wskazań miejsca zostaną opatrzone specjalnym znaczkiem „MIEJSCE PRZYJAZNE RODZICOM I DZIECIOM”. Efektem prowadzonej akcji jest sieć miejsc przystosowanych dla rodziców z małymi dziećmi, które zostaną ujęte w multimedialną mapę miejsc przyjaznych.

 Kto może stać się Miejscem przyjaznym rodzicom i dzieciom?

Miejscem przyjaznym rodzicom i dzieciom mogą stać się wszystkie miejsca handlowo-usługowe, punkty gastronomiczne, urzędy, miejsca kultury, sportu i rekreacji, które stworzą warunki pozwaląjące na przyjęcie rodziców w z małymi dziećmi oraz zgłoszą chęć udziału w akcji w ankiecie zgłoszeniowej.

Jak stać się Miejscem przyjaznym rodzicom i dzieciom?

Aby ubiegać się o oznaczenie Miejsca przyjaznego rodzicom i dzieciom należy wypełnić ANKIETĘ ZGŁOSZENIOWĄ i przesłać na adres: 
 

Fundacja Aktywni Rodzice, 
ul Głowackiego 35
20-060 Lublin 

Lub w formie elektronicznej: mprid@aktywnirodzice.org

Po otrzymaniu ankiety, zgłoszone miejsce odwiedzą rodzice, stanowiący Radę Merytoryczną MPRiD w celu sprawdzenia zastosowanych rozwiązań. Każde miejsce, ktore spełni określone kryteria otrzyma oznaczenie Miejsca przyjaznego rodzicom i dzieciom w postaci nalepki oraz zostanie ujete w multimedialnej mapie Lublina, która będzie informatorem dla rodziców naszego miasta.

UWAGA! W związku ze zmianą regulaminu akcji, w bieżącym roku 2014 również rodzice mogą zgłaszać swoje ulubione miejsce.
Należy wypełnić ankietę przeznaczoną dla rodziców i wysłać ją na adres Fundacji Aktywni Rodzice (listownie bądź mailowo).

Certyfikat Pana Prezydenta Miasta Lublina dla Miejsca przyjaznego rodzicom i dzieciom.
Wszystkie miejsca posiadające oznaczenie "Miejsce przyjazne rodzicom i dzieciom" jeden raz w roku będą poddawane ocenie rodziców oraz Kapituły  MPRiD. Najlepiej zorganizowane miejsce otrzyma z rąk Pana Prezydenta Krzysztofa Żuka Cetryfikat Miejsca przyjaznego rodzicom i dzieciom na dany rok podcza wspólnej Gali promującej Rodzina Trzy Plus i MPRiD.  

Copyright © aktywnirodzice.org
Design by celiberion
Do góry